loadingimg

Wczytuję dane...
  • Szukaj
szt. na kwotę 0.00 PLN
Wideorekrutacja

Rotacja w zatrudnieniu to nieodzowny proces występujący w każdym przedsiębiorstwie, polegający na dobrowolnym lub niedobrowolnym napływie i odpływie pracowników z miejsca zatrudnienia. W przypadku licznych fluktuacji niezwykle ważną rolę odgrywają działy human resources, których celem jest zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości zasobów ludzkich. Jednym z podstawowych zadań specjalistów od HR jest zatem systematyczna rekrutacja nowych pracowników. Jest to proces bardzo trudny ze względu na ogromną ilość napływających aplikacji przy jednoczesnym deficycie kandydatów o ściśle określonych umiejętnościach i cechach personalnych. Wyłonienie idealnego kandydata często wygląda jak „szukanie igły w stogu siana”. Jest czasochłonne i wymaga dużo wysiłku jednak w dobie technologii informacyjnych istnieją rozwiązania i narzędzia, dzięki którym można w znaczący sposób usprawnić ten proces. Jednym z takich narzędzi jest właśnie wideorekrutacja.

Coraz powszechniejsza jest wideorekrutacja

Jej pierwotnym celem było usprawnienie procesu komunikacji w sytuacjach, w których kandydat na pracownika znajduje się w zupełnie innym miejscu, niż osoba przeprowadzająca rekrutację. Dziś coraz więcej kandydatów jest otwartych na wirtualne rozmowy kwalifikacyjne, dlatego przedsiębiorstwa starają się je wykorzystywać również podczas selekcji miejscowych kandydatów, ponieważ rozwiązania te w znaczący sposób usprawniają pracę, czyli bezpośrednio wpływają na obniżenie kosztów rekrutacji. Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń, przy pomocy których można wykonywać rozmowy rekrutacyjne online, jednak w przypadku rekrutacji zaleca się korzystanie z dedykowanego oprogramowania, które posiada dodatkowe funkcje, niezwykle istotne z punktu widzenia każdego rekrutera.

Doskonałym przykładem są produkty oferowane przez sklep internetowy HR Tools, który jest liderem rozwiązań z zakresu human resources oraz outsourcingu pracowniczego. Firma oferuje narzędzie, dzięki któremu może być przeprowadzana wideorekrutacja automatyczna oraz wideorektutacja live z funkcją nagrywania. Każda rozmowa kwalifikacyjna online może być wielokrotnie odtwarzana, analizowana i przedstawiana osobom, które biorą udział w podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych. Pozwala to na zniwelowanie czasu procesu weryfikacji kandydata oraz stwarza dostęp do globalnych zasobów ludzkich. Procesy rekrutacyjne wykorzystujące wirtualne rozmowy kwalifikacyjne pozwalają dotrzeć do najlepszych pracowników rozproszonych w dowolnych geograficznych lokalizacjach. Wideorekrutacja to obecnie jeden z najgorętszych trendów w branży HR. 

Wideorekrutacja to skuteczne odzwierciedlenie bezpośredniej rozmowy, ale w wersji znacznie prostszej i bardziej wygodnej.